Posted by: bpsoshmhd | June 20, 2008

Tài Liệu – Resources: June 2008 STEP Newsletter – Bản Tin Tháng 6 2008 của Chương Trình Sức Khỏe Tinh Thần Cho Người Cao Niên

Quý vị có thể đọc bản tin hằng tháng của Chương Trình Sức Khỏe Tinh Thần Cho Người Cao Niên do cơ quan SAMHSA tài trợ. (Bấm vào đây)

Bản tin này bao gồm:

Chứng Suy Nhược Thần Kinh

Diễn Biến Của Bệnh Trầm Cảm

Thông Tin Đặc Biệt

Click here to read the monthly Vietnamese-language newsletter of the Seniors and Trauma Survivors Empowerment Program (STEP).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: