Posted by: bpsoshmhd | June 24, 2008

Cuộc Hội Họp – Events: Hội Chợ Sức Khỏe Hè 2008 – Health Fair Summer 2008

Phục Vụ Miễn Phí Về Y Tế Và An Sinh Cộng Đồng

Ngày 24 Tháng 6, 2008: Để giúp quý đồng hương trong việc giữ gìn sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, trợ giúp người có lợi tức thấp, cung cấp những dịch vụ hữu ích cho cộng đồng, một ngày hội chợ sức khỏe được tổ chức bởi Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ với sự hợp tác của các hội AA Success, Boat People SOS, Cộng Đồng Việt Nam vùng MD,DC, VA, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, Hội Gia Long, Hội Gò Công, Hội Hope, Liên Đoàn Hướng Đạo Thăng Long, Hội Người Việt Quốc Gia, Hội Operation Smile, Hội Quảng Đà, Hội Thiện Tâm, Hội WorldHealth Ambassador (WHA), Hội Y Sĩ Việt Nam -USA.

Thời gian: Ngày Chủ Nhật 20 tháng 7 năm 2008 từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều

Địa Điểm: Northern Virginia Community College (NOVA), Ernst Community Cultural Center, 8333 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003

(Lấy Beltway 495, exit 52A Little River Turnpike West, đi qua ba đèn, quẹo trái vào đường Wakefield, quẹo vào Lake Drive, garage đậu xe là building đầu tiên phía bên trái)

1. Dịch vụ y tế chú trọng về khám nghiệm và phòng ngừa bệnh, xin quý vị trở về với bác sĩ gia đình để tiếp tục chữa trị. Về các dịch vụ cộng đồng, xin quý vị vui lòng đem tất cả hồ sơ cần thiết nếu cần sự giúp đỡ.

2. Để tiện việc ghi danh kính xin qúy đồng hương mang theo bằng lái xe, và thẻ an sinh xã hội . Muốn biết thêm chi tiết, xin quí vị liên lạc các số điện thọai sau đây:

BS Từ Châu Lan 703-237-2488

DS Nguyễn Bích Phương 571-274-0787

Ô. Nguyễn Đạt 703-864-6558

Ô. Đoàn Hữu Định 703-475-6186

Ô. Nguyễn Trường Phát 703-222-0175

BS Vinh Nguyễn 703-209-3423

NS Nguyễn Bích Lộc 703- 430-9317

Ô. James Đỗ 703-533-5471

O. Lê văn Tủa 703-338-7425

Bà Lê Tống Mộng Hoa 703-354-0051

Free Summer Fair of Medical and Community Health Services

To help our fellow Vietnamese Americans stay healthy and stave off illness, help low-income people, and provide the community with beneficial services, a health fair has been organized by a large number of area organizations.

The event will be held Sunday, July 20, from 9am-3pm, at Northern Virginia Community College (NOVA), Ernst Community Cultural Center, 8333 Little River Turnpike, Annandale, VA. For more information, please contact the individuals at the numbers above.


Responses

  1. Very nice!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: