Posted by: bpsoshmhd | June 26, 2008

Tin Tức – News: Truyền Thanh – Tìm Hiểu Bệnh Ung Thư Ruột Già

Ngày 26 Tháng 6: Mời quý vị nghe Bs Nguyễn Ý Đức và Chương Trình Sức Khỏe gúip quý vị tìm hiểu bệnh ung thư ruột già. (Bấm vào đây)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: