Posted by: bpsoshmhd | July 16, 2008

Lớp – Classes: ESL tại BPSOS-Houston

Tiếng Anh Giao Tiếp – Nghành Nghề – Nhập Tịch

Ngày 16, Tháng 7, 2008: Trình độ sơ cấp và trình độ trung cấp: tùy theo số buổi đến lớp, mỗi trình độ có thể hoàn tất trong vòng từ hai đến bốn tháng. Ngoài ra, còn có lớp tiếng Anh cao cấp dành cho những học viên đã hoàn tất trình độ trung cấp hoạc đã biết nhiều tiếng Anh.

Chủ nhật: (2 tiếng/buổi 9:00-11:00 sáng, 1:00-3:00 chiều)

Các giáo trình được đặc biệt soạn cho học viên là người Việt: dễ học, dễ hiểu, kết quả thấy rõ chỉ sau một thời gian ngắn. Xin liên lạc: Thầy Thông (281) 530-6888.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: