Posted by: bpsoshmhd | August 15, 2008

Lịch Sử: Truyền Thanh – Phỏng Vấn Không Quân Đặng Thanh Phong

August 15, 2008: UBCNVB mời quý vị nghe lịch sử qu lời kể. Bấm vào đây để nghe phỏng vấn Không Quân Đặng Thanh Phong Phi trường Tân Sơn Nhất cuối tháng 4 năm 75.

“Chắc hẳn trong chúng ta tuy không nói ra, nhưng ai ai cũng mang một nỗi buồn vào những ngày của tháng Tư gợi nhớ này. Có lẽ sự tưởng nhớ làm cho chúng ta bồi hồi, làm cho ta cảm thấy nhói đau và ngậm ngùi muốn rơi nước mắt…”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: