Posted by: bpsoshmhd | August 19, 2008

Lớp – Classes: Lớp Khai Giảng Luyện Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ Tại Biloxi

August 19, 2008: Thông Báo Lớp Khai Giảng Luyện Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ Niên Khóa 2008-2009.

Văn phòng BPSOS tại Biloxi xin trân trọng thông báo cùng toàn thể đồng hương đang cư ngụ tại thành phố Biloxi và những vùng phụ cận trong tiểu bang Mississippi được rõ:

Văn phòng BPSOS sẽ chính thức khai giảng lớp học MIỄN PHÍ “Luyện Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ” tại Biloxi vào:

Ngày: 11 tháng 8 năm 2008

Thời gian: Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu

Buổi sáng: 9 giờ đến 11 giờ

Buổi chiều: 3 giờ đến 5 giờ

Địa điểm: Văn phòng BPSOS

833 Howard Avenue

Biloxi, Mississippi 39530

Muốn biết thêm chi tiết về lớp học “Luyện Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ” MIỄN PHÍ này, xin liên lạc anh Thomas Nguyễn số điện thoại: 228.436-9999.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: