Posted by: bpsoshmhd | September 12, 2008

Tài Liệu – Resources: Truyền Hình Analog Sắp Hết Rồi!

September 12, 2008: Quý vị có dùng loại ăng-ten “tai-thỏ” hoạc ăng-ten đặt trên mái nhà để xem truyền hình không?

Nếu có, quý vị có thể có loại triyền hình analog và phải áp dụng một vài biện pháp trước ngày 17, tháng 2 để bắt được đài phát hình mới kỹ thuật số. Để tìm hiểu them chi tiết, xin quý vị bấm vào đây.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: