Posted by: bpsoshmhd | September 25, 2008

Tài Liệu – Resources: Số Điện Thoại Mới – Đường Dây Cung Cấp Thông Tin Fairfax County, VA cho Quý Vị Cao Niên Người Việt

September 25, 2008: Quý vị cao niên trong quận Fairfax muốn tìm hiểu hay muốn được giúp đỡ về:

Phương tiện di chuyển

Chỗ ở

Bữa cơm giao đến tận nhà

Chăm sóc tại nhà

Hoặc các dịch vụ khác

 

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 8, 2008 xin quý vị gọi cho:

703.324.5400

Đường Dây Cung Cấp Thông Tin cho Quý Vị Cao Niên để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các dịch vụ dành cho quý vị cao niên trong vùng Fairfax. Các thiện nguyện viên nói tiếng Việt sẽ trả lời điện thoại của quý vị từ thứ hai đến thứ sáu; 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều (trừ ngày lễ)

Ngoài giờ làm việc, xin để lại lời nhắn tin và thiện nguyện viên sẽ gọi lại quý vị ngay khi có thể.

Đường Dây Thông Tin này là một dịch vụ miễn phí nhằm phục vụ quý vị cao niên trong cộng đồng người Việt chúng ta.

Chương trình thông tin này được thực hiện qua sự hợp tác của Cơ Quan Phục Vụ Người Cao Niên vùng Fairfax và tổ chức Boat People SOS, Inc của cộng đồng người Việt.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: