Posted by: bpsoshmhd | October 6, 2008

Tin Tức – News: Tin Mừng cho Người Cao Niên Tị Nạn

October 6, 2008: Kể từ hôm nay, luật mới cho phép những người tị nạn cao niên hoặc khiếm dụng tiếp tục hưởng Supplemental Security Income (SSI) thêm hai năm, và trong một số trường hợp thêm ba năm. Quý vị có thể đọc một bài đăng trên Nguyệt San Mạch Sống (bấm vào đây).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: