Posted by: BPSOS | November 3, 2008

Tin Tức – News: Phim Tài Liệu Mới về Tình Trạng Buôn Người Việt

November 3, 2008: Hình ảnh sống động về tình cảnh của đồng bào bị buôn làm nô lệ tạo xúc động cho các tham dự viên tại buổi hội thảo do Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà tổ chức tại Orange County vào ngày Chủ Nhật 26 Tháng 10.

“Tôi là nam giới mà phải dằn lòng lắm mới không nhỏ lệ”, một tham dự viên phát biểu sau khi xem phim tài liệu mới nhất do Liên Minh CAMSA ra mắt tại buổi hội thảo.

Xin quý vị bấm vào đây để đọc thêm chi tiết đăng trên Nguyệt San Mạch Sống.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: