Posted by: BPSOS | November 5, 2008

Tin Tức – News: Một Hình Ảnh Sinh Hoạt của Lớp Quốc Tịch BPSOS-Orange County

seniors_citizenship_oc

November 5, 2008: Cụ Bà Nguyễn Thị Hồng năm nay 93 tuổi, lớp Quốc tịch vẫn quen gọi thân mật là bác Cả. Bác Cả được ghi nhận là học viên cao niên nhất (cho tới nay) trong lịch sử các lớp Quốc Tịch tại BPSOS-Orange County đã thi đậu.

Trước kia biết chưa tiếng Anh (tiếng Em) gì hết, nhưng “có công mài sắt có ngày nên kim” như lời bác vẫn thường nói, sau hai năm dùi mài kinh sử, bác Cả cũng đã thi đậu ngày 20 tháng 10 năm 2007.

Bác Cả có tâm hồn thi sĩ, buổi sinh hoạt vào các dịp lễ, tết, Bác hay ngâm thơ, bác Cả còn nói chuyện rất có duyên, làm mọi người cười vui, trong hình trên, “diễn giả” đang kể lại kinh nghiệm thi và khuyến khích mọi người cố học để thi đậu như mình.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: