Posted by: BPSOS | November 17, 2008

Cơ Hội – Opportunities: Trương Mục Phát Triển Cá Nhân (IDA) Cho Quý Đồng Hương tại vùng Hoa Thịnh Đốn

key3November 17, 2008: Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển hiện đang làm việc chung với hội đoàn ECDC để mở Trương Mục Phát Triển Cá Nhân (IDA) cho quý đồng hương tại vùng Hoa Thịnh Đốn có mức thu nhập thấp. Chương trình IDA này sẽ giúp quý đồng hương để dành tiền và nhận thêm tiền phụ trội để mua nhà, mở tiểu thương, hoặc đi học.

Để được tham gia vào chương trình này, quý vị phải qua Mỹ theo diện tị nạn và chưa có quốc tịch. Trên thẻ xanh của quý vị sẽ có chữ RE. Đây là một chương trình rất hữu ích cho quý đồng hương tị nạn. Khi hoàn tất chương trình này, quý vị sẽ nhận được số tiền phụ trội tương đương với số tiền mình để dành. Tuy nhiên, mức tối đa để vào chương trình này là 2,000 Mỹ kim. Sau khi hoàn tất chương trình với số tiền 2,000 trong trương mục của mình, quý vị sẽ nhận được thêm 2,000 Mỹ kim tiền phụ trội.

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình này, xin liên lạc Loan Hanlon qua số điện thoại: (703) 538-2190 Ext 243 hoặc email tại loan.hanlon@bpsos.org.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: