Posted by: BPSOS | November 26, 2008

Tài Liệu – Resources: Hãy Khám Kiểm Tra Tim – Biết Số Đô Huyết Áp của Quý Vị

heartNovember 26, 2008: Gia đình, bè bạn, và những người thân là vô cùng quý gía đối với chúng ta. Chính vì vậy nên chúng ta cần giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Quý vị có biết bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu trong việc gây tử vong cho người Việt nam không? Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: