Posted by: BPSOS | December 1, 2008

Tài Liệu – Resources: Quý Vị Có Nên Ăn Cá Mà Quý Vị Đánh Bắt Được Hay Không?

m-rainbow-troutlgDecember 1, 2008: Nhiều người cao niên thích đánh bắt cá. Tuy nhiên, vài loại cá câu giải trí ở các sông, hồ, và biển trong quốc gia có thể chưa những hóa chất gây hại cho sức khỏe.

Quý vị có nên ăn cá mà quý vị đánh bắt được hay không? Xin quý vị bấm vào đây để biết thêm chi tiết!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: