Posted by: BPSOS | December 2, 2008

Tài Liệu – Resources: Sự Kiện Về Ung Thư Đối Với Nam Giới

male_symbolDecember 2, 2008: Ung thư thông thương nhất nơi nam giới là ung thư da, tuyến tiền liệt, phổi, và ruột gìa.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết về ung thư đối với nam giới.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: