Posted by: BPSOS | December 15, 2008

Tài Liệu – Resources: Ung Thư Ruột Già (Kết Tràng) Là Gì?

scopeDecember 15, 2008: Ung thư ruột già thường được gọi là ung thư kết tràng.

Đây là một trở ngại sức khỏe thông thường trong cộng đồng chúng ta.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: