Posted by: BPSOS | December 16, 2008

Tài Liệu – Resources: Người Việt Nam Mong Muốn Có Trái Tim Khỏe Mạnh!

brokeheart1December 16, 2008: Quý vị có biết bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu trong việc gây tử vong cho người Việt nam?

Mời quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: