Posted by: BPSOS | December 18, 2008

Tài Liệu – Resources: Điều Trị Lạm Dụng Chất Gây Nghiện Là Gì?

wineDecember 18, 2008: Ở Mỹ có hàng triệu người bị lệ thuộc rượu hoặc ma túy. Quý vị có thể đối xử với vấn đề này như thế nào?

Mời quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: