Posted by: BPSOS | January 14, 2009

Tài Liệu – Resources: Bệnh Tiểu Đường Là Gì?

glucoseJanuary 14, 2009: Trong mấy năm qua, số người Việt Nam bị bệnh tiểu đường đã gia tăng. Vì đa số trong cộng đồng không hiểu danh từ y học liên quan đến bệnh tiểu đường và cách cơ thể sử dụng đường nên đã có nhiều hiểu sai về bệnh tiểu đường.

Mời quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết. (Phần I)

Mời quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết. (Phần II)

Mời quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết. (Phần III)

Mục đích của bản tin này là để đính chính một số hiểu sai và để giúp cộng đồng hiểu thêm về bệnh tiều đường.

Quý vị có thể bấm vào đây để thục hiẹn các bước nhỏ bây giờ để phòng ngừa bệnh tiểu đường.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: