Posted by: BPSOS | January 15, 2009

Tài Liệu – Resources: Ung Thư Tuyến Tiền Liệt Là Gì?

maleJanuary 15, 2009: Ung thư tuyến tiền liệt là loại u ác tính gồm có những tế bào của tuyến tiền liệt.

Mời quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: