Posted by: BPSOS | February 10, 2009

Tài Liệu – Resources: Nguy Cơ Của Bệnh Ung Thư Vú Trong Số Phụ Nữ Người Mỹ Gốc Á Châu Đang Tăng Vọt

ribbonFebruary 10, 2009: Trong dân chúng, cứ 8 đến 9 phụ nữ thì có một người được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư vú trong cuộc đời họ.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu them chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: