Posted by: BPSOS | February 13, 2009

Tài Liệu – Resources: Quý Vị Và Phát Sóng Điện Tử

television1February 13, 2009: Vào nửa đêm 17 tháng Sáu, 2009, mọi đài truyền hình trên nước Mỹ sẽ ngừng phát sóng theo phương thức khuếch đại và chuyển 100% qua phương thức phát sóng điện tử. Phát sóng điện tử hứa cung cấp hình ảnh rõ ràng hơn, nhiều chương trình để chọn lựa hơn và sẽ giải phóng làn sóng vô tuyến cho những sự sử dụng máy đáp ứng vô tuyến khẩn cấp.

Quá trình chuyển đổi sang digital được gia hạn tới ngày 12 tháng 6 qua việc chính phủ muốn bảo đảm tất cả mọi người đều có cơ hội nhận được một phiếu coupon cho hộp chuyển đổi kịp thời vì hiện nay mọi người đều phải chờ đợi để nhận phiếu này.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.

For our English-speaking readers, please click here for more information about the digital TV conversion, specifically, regarding the efforts of the Leadership Conference on Civil Rights Education Fund (LCCREF) and New America Media (NAM) to delay this government action to ensure that minority and low-income households are prepared.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: