Posted by: BPSOS | February 24, 2009

Tài Liệu – Resources: Tự Giúp Cho Mình Lành Mạnh: Cẩm Nang Giúp Phụ Nữ Đang Hồi Phục Đương Đầu Với Những Vấn Đề Từng Bị Ngược Đãi Từ Thời Thơ Ấu

white-lotus-flowerFebruary 24, 2009: Có nhiều định nghĩa khác nhau về sự ngược đãi, và đôi khi rất khó có thể nhận biết được là quý vị đã từng trải qua sự ngược đãi lúc còn bé hay không.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: