Posted by: BPSOS | March 3, 2009

Tài Liệu – Resources: Phụ Nữ Ở Tuổi Ngoài 40

female-symbolMarch 3, 2009: Những phụ nữ trong hạng tuổi từ 30 đến 40 trở lên làm gì để chuẩn bị cho giai đoạn tắt kinh?

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: