Posted by: BPSOS | March 5, 2009

Tài Liệu – Resources: Social Security Và Medicare: Những Diều Quý Vị Cần Biết Về Quảng Cáo Sai Lầm

bullseyeMarch 5, 2009: Có rất nhiều khách hàng trên toàn quốc là nạn nhân của những nhà quảng cáo sai lầm đã sử dụng “An Sinh Xã Hội – Social Security” hay “Y Tế – Medicare” để dụ công chúng.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: