Posted by: BPSOS | March 9, 2009

Tài Liệu – Resources: Quý Vị Có Thể Nhận Được Tem Phiếu Thực Phẩm Không?

foodstamps2March 9, 2009: Những người đã đến Hoa kỳ với tư cách là người tị nạn hoặc thuộc một vài loại dân nhập cư thì có đủ tiểu chuẩn nhận được tem phiếu thực phẩm.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: