Posted by: BPSOS | March 11, 2009

Tài Liệu – Resources: Các Trợ Cấp Dinh Dưỡng Và Gánh Nặng Quốc Gia: Ảnh Hưởng Về Việc Nhập Cư

flagMarch 11, 2009: Việc nhận trợ giúp về dinh dưỡng thông qua Cục Dinh Dưỡng và Thực Phẩm (Food and Nutrition Service, FNS) không khiến cho một người nhập cư trở thành một “gánh nặng quốc gia.”

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: