Posted by: BPSOS | March 12, 2009

Tài Liệu – Resources: Sở Phục Vụ Người Cao Niên Và Chương Trình Huấn Nghệ Tìm Việc Của DC

dcMarch 12, 2009: Sở Phục Vụ Người Cao Niên của Washington, DC (DC Office on Aging) là cơ quan có tầm hoạt động khắp DC, được Thị Trưởng thành phố chỉ định để lập kế hoạch, phát triển và thi hành các chương trình và dịch vụ cho cư dân từ 60 tuổi trở lên.

Sở Phục Vụ Người Cao Niên điều hành một chương trình huấn nghệ tìm việc.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: