Posted by: BPSOS | March 19, 2009

Công Thức – Recipes: Những Ích Lợi Của Việc Ăn Chay Là Gì?

chopsticks1March 19, 2009: Những ích lợi của việc ăn chay bao gồm:

– Thân thể mạnh khỏe, tránh được bệnh tật (nhất là các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phí)

– Trí tuệ được sáng suốt

– Phát triển được tính nhân hậu, từ bi

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: