Posted by: BPSOS | April 24, 2009

Tin Tức – News: Công Nhân Xuất Cảng Lao Động Gặp Nạn ở Houston

texasApril 24, 2009: Dân biểu Mỹ Cao Quang Ánh và TS Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành UBCNVB, đã gặp những đồng hương ở Houston.

Xin quý vị bấm vào đây để xem video.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: