Posted by: BPSOS | May 7, 2009

Tin Tức – News: Hãy Giúp Đỡ Gia Đình Của Một Người Việt Anh Hùng!

potomacMay 7, 2009: Một tai nạn thương tâm đã xảy đến cho Nguyễn Trí Huệ, 38 tuổi, khi ông này liều mình nhảy xuống khúc sông Potomac, phía bên bờ Virginia, vào ngày chủ nhật 26 tháng tư để mong cứu lấy một đứa bé bị rơi xuống sông.

Ông Huệ mất đi để lại người vợ là bà Võ Thị Thu Hồng và 2 đúa con.

Quý vị nào muốn giúp đỡ gia đình nạn nhân, xin ghi chi phiếu tên: Bà Võ Thị Thu Hồng, và gửi về địa chỉ: 6706 Poplar St., Falls Church, VA, 22042, hoặc nếu muốn nhờ Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Virginia và Maryland chuyển bằng tiền mặt, xin đến VP Cộng Đồng, 6131 Willston Drive, Suite E, Falls Church, VA, 22044, hay điện thoại cho ông Nguyễn Văn Đặng ở số 571.236.1908.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.

(Tiếng Anh)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: