Posted by: BPSOS | May 11, 2009

Tài Liệu – Resources: Lau Chùi Và Khử Trùng Để Giúp Ngăn Ngừa Lan Truyền Vi Khuẩn Cúm

20060214-cleanerMay 11, 2009: Lau chùi và khử trùng những chỗ thường hay tiếp xúc ở nhà và ở cộng đồng có thể giúp ngăn ngừa lan truyền vi khuẩn cúm.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: