Posted by: BPSOS | May 14, 2009

Tài Liệu – Resources: Về Cơn Đau Của Quý Vị

painMay 14, 2009: Nhiều khi mọi người bị đau do giải phẫu hoặc do một vấn đề nào đó. Đau đớn là cách cơ thể gửi thông điệp tới não để nhờ giúp đỡ.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: