Posted by: BPSOS | July 9, 2009

Tài Liệu – Resources: Bên Trong Não: Một Chuyến Tham Quan Có Tương Tác

Vietnam Vietnamese BPSOS Boat People SOS   seniors families health mental health Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển UBCNVB   cao niên gia đình sức khỏeJuly 9, 2009: Một vòng tham quan não bộ giải thích cơ chế hoạt động của não và sự tác động của bệnh Alzheimer lên não như thế nào.

Xin quý vị bấm vào đây để tìm hiểu thêm chi tiết.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: